Debatmøde: Medarbejderinddragelse

Ledelseskommissionen foreslog i juni 2018 et serviceeftersyn af SU- og MED-arbejdet i det offentlige, bl.a. begrundet i tvivl om tilstrækkelig effekt af anvendte ressourcer og tid. Med Ledelses- og kompetencereformen har regeringen foreslået en selvevaluering på nogle af de statslige arbejdspladser og har opfordret kommuner og regioner til at gøre det samme. Denne selvevaluering vil give et fingerpeg om kvaliteten og relevansen af det lokale samarbejde om styring og ledelse i den offentlige sektor.

I den anledning vil Forum til et debatmøde 6. maj sætte fokus på, hvad vi allerede ved om sammenhængen mellem MED- og SU-systemet, den løbende og mindre formaliserede inddragelse samt betydningen og potentialet i lyset af den fortsatte modernisering af den offentlige sektor.

På debatmødet kan du bl.a. høre oplæg ved lektor Nana Wesley Hansen fra FAOS om MED's muligheder og udfordringer i forbindelse med effektiviseringsdagsordenen. Herudover kan du høre oplæg ved professor Kurt Klaudi Klausen, SDU og post.doc. Tina Øllgaard Bentzen, RUC.

Hvis du ikke er medlem af FORUM koster deltagelse i debatmødet 450,- kroner eksl. moms.

Læs mere om debatmøde og tilmelding her