Coronavirus Information på dansk / Information in English

FAOS på Folkemødet – Københavns Universitet

FAOS > Kalender > FAOS på Folkemødet

FAOS på Folkemødet

FAOS er igen i år repræsenteret på Folkemødet på Bornholm, hvor centerets forskere deltager i en række forskellige paneldebatter.

Kloge hoveder til Danmark?

Torsdag 14. juni 15:30-16:30 deltager lektor Nana Wesley Hansen i en debat arrangeret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) under overskriften: ’Kloge hoveder til Danmark?’

Regeringen vil, at Danmark er et attraktivt land for højt kvalificeret, udenlandsk arbejdskraft, og vil gerne imødekomme virksomhedernes stigende behov for medarbejdere med helt specifikke kompetencer. Men er rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft den rigtige løsning? Hvilken effekt har dette på den danske økonomi og det danske arbejdsmarked? Og hvad er det for et behov virksomhederne reelt har? Det er blot nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret.

Kan digitale daglejere sikre kvalificeret arbejdskraft

Fredag 15. juni 12:00-13:00 kan du opleve centerleder Søren Kaj Andersen i en debat arrangeret af Cevea under overskriften:  ’Kan digitale daglejere sikre kvalificeret arbejdskraft?’

Digitale arbejdsplatforme som Worksome og Hilfr vinder frem på arbejdsmarkedet både i udlandet og herhjemme. På den ene side giver de virksomhederne nye muligheder for at ansætte fleksibelt og sortere efter kundernes behov. Det giver nye muligheder for vækst og at tiltrække dygtig arbejdskraft. På den anden side skaber de nye platforme et helt nyt arbejdsmarked, hvor den enkelte medarbejder skal sælge sig selv og står alene med risikoen, når det går galt, ved fyring eller sygdom – og hvor gængse arbejdstagerrettigheder som pension og barsel langt fra er givet. Så hvordan gør vi plads til det nye uden at smide den danske model ud med badevandet – og hvordan sikrer vi vejen fremad både kommer virksomhederne og medarbejderne til gode?

Er fredens tid forbi? Nye tider på det danske arbejdsmarked

Lørdag 16. juni 13:30-14:30 deltager forskningsleder Mikkel Mailand i en paneldebat arrangeret af Akademikerne med titlen: ’ Er fredens tid forbi? Nye tider på det danske arbejdsmarked’

Er det danske arbejdsmarked i gang med en radikalisering? På det private område var en græsrodskampagne tæt på at få stemt OK17-resultatet ned, og på det offentlige område kulminerede foråret med den største konflikt i den offentlige sektors historie. Er kompromisernes tid forbi på arbejdsmarkedet? Hvad er det langsigtede alternativ til et partssystem baseret på kompromiser? Og hvad går der egentlig af de pæne og ansvarlige akademikere, når selv de pludselig går på barrikaderne?

Hvordan kan den danske model favne et arbejdsmarked, der går fra nationalt til globalt, og hvor platformsøkonomien vinder frem?

Lørdag den 16. juni 13:45-14:30 kan du høre centerleder Søren Kaj Andersen i en debat arrangeret af Finanssektorens Arbejdsgiverforening under overskriften: ’Hvordan kan den danske model favne et arbejdsmarked, der går fra nationalt til globalt, og hvor platformsøkonomien vinder frem?’

Hvilken betydning har det for den danske model, at flere og flere lønmodtagere bliver til freelancere for forskellige arbejdsgivere? Og hvordan den danske model kan favne udviklingen, når faste ansættelser, overenskomster og ordnede forhold i et vist omfang afløses af løsansatte og daglejere. Bør de betragtes som arbejdsgivere? Bør platforme kunne slæbes i Arbejdsretten?

Læs mere om arrangementerne i Folkemødets program