FinTech og fagforeninger i Europa

Fintech. Foto: colourbox

UNI Europa inviterer til konference om FinTech og fagforeninger i Europa den 10. maj i København. Her kan du høre om de muligheder og udfordringer, nye digitale virksomheder i finanssektoren giver for overenskomstsystemet i Danmark og de øvrige europæiske lande.

Konferencen markerer afslutningen på et stort EU-forskningsprojekt, der har set nærmere på, hvordan udbredelsen af FinTech påvirker den finansielle sektor og hvilken indflydelse det har på social dialog og overenskomstforhandlinger i en række europæiske lande.

På konferencen vil både forskere, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer samt repræsentanter fra FinTech-virksomheder og europæiske lovgivere holde oplæg. Konferencen vil komme med bud på, hvordan arbejdsgiverforeninger og fagforeninger kan engagere sig i fremtidens digitale finanssektor.

På konferencen præsenteres den danske del af projektrapporten, der er udarbejdet af Anna Ilsøe og Trine Pernille Larsen fra FAOS. Anna Ilsøe holder et oplæg, hvor hun fortæller om Arbejdsgiverforeningen for FinTech (AF) i Danmark  og deres første overenskomst med Finansforbundet, mens Trine Pernille Larsen er moderator for et panel med arbejdsmarkedets parter, der diskuterer muligheder og begrænsninger for den sociale dialog på europæisk plan.

UNI Europa, der repræsenterer 272 europæiske fagforeninger inden for servicesektoren, har i samarbejde med nordiske fagforeninger inden for finanssektoren samt Gøteborg Universitet ledet projektet. Anna Ilsøe og Trine P. Larsen fra FAOS har stået for den danske rapport i projektet.

FinTech er en forkortelse for financial technology eller finansiel teknologi. Fintech kan fx omfatte finansielle apps, programmer eller virksomheder, der arbejder i krydsfeltet mellem den finansielle verden og den teknologiske.

Se programmet for konferencen

Download tilmeldingsformular (deadline for tilmelding er 26. april)

Læs den danske rapport 'The digital transformation of financial services markets and industrial relations' af Anna Ilsøe og Trine P. Larsen.