Seminar: Overenskomstfornyelsen 2018 og fremtiden for det offentlige aftalesystem

Demonstration foran Forligsinstitutionen under OK18 forhandlingerne. Foto: Troels Kølln/Magisterbladet

Overenskomstforhandlingerne 2018 i den offentlige sektor var det mest komplicerede forløb i det offentlige aftalesystems historie. For første gang nogensinde på det offentlige område var samtlige lønmodtagere og arbejdsgivere i Forligsinstitutionen sammen, og for første gang var der overhængende fare for en storkonflikt alene på det offentlige arbejdsmarked. Først efter et langt forløb i Forligsinstitutionen lykkedes det at få forligene på plads.

På seminaret præsenteres en nyligt publiceret FAOS rapport, ’Overenskomstfornyelsen 2018 - musketered, magtbalancer og modelforandringer', der beskriver, forklarer og perspektiverer OK18. Derefter vil der være paneldebat med deltagelse af tophandlerne fra OK18. Debatten vil fokusere på fremtiden for den danske aftalemodel.

Program

14.00 - 14.05: Velkomst og præsentation af programmet

14.05 - 14.30: Præsentation af hovedresultater fra rapporten
Ved Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand, FAOS

14.30 - 14.45: Spørgsmål fra salen og diskussion

14.45 - 15.20: Korte indlæg fra paneldeltagerne

Direktør i KL, Kristian Heuniche
Formand for FOA og for Forhandlingsfællesskabet, Mona Striib
Direktør i Moderniseringsstyrelsen, Poul Taankvist (el. vice-dir. Linda Nordstrøm Nissen)
Forhandlingsdirektør i Akademikerne, Sofie Nilsson

15.20 – 15.50 Debat med paneldeltagerne

Seminaret foregår den 20. februar kl. 14 -16 på Center for Samfund og Sundhed (CSS), Øster Farimagsgade 5, bygning 35, lokale 35.01.06.

OBS: Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tilmeld dig her