Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ph.d. forsvar: Integration af central- og østeuropæiske immigranter på arbejdsmarkedet – Københavns Universitet

FAOS > Kalender > Ph.d. forsvar: Integra...

Ph.d. forsvar: Integration af central- og østeuropæiske immigranter på arbejdsmarkedet

Nationale økonomier og arbejdsmarkeder er de seneste årtier blevet mere og mere integreret – særligt inden for EU. Som konsekvens udfordrer immigration af udenlandsk arbejdskraft i stigende grad de nationale arbejdsmarkedssystemer. Jonas Felbo-Kolding har i sin ph.d. afhandling set nærmere på særligt central- og østeuropæiske immigranters integration på det danske arbejdsmarked.

Arbejdsmarkedsintegration af immigranter er i dag en stor udfordring for vesteuropæiske stater. Det skyldes ikke mindst de stigende migrationsstrømme fra Central- og Østeuropa (CEE) og lande uden for EU. I sin ph.d. afhandling undersøger Jonas Felbo-Kolding en række dimensioner af de nytilkomne immigranters arbejdsmarkedsintegration. Empirisk tager afhandlingen udgangspunkt i CEE immigranters integration på det danske arbejdsmarked. Afhandlingen finder, at størstedelen af CEE immigranterne er i stand til at finde arbejde, men også at de efter mere end fem år i landet fortsat primært finder ufaglært og lavtlønnet arbejde, hvilket medfører, at de indkomstmæssigt halter efter danskere. Endelig finder afhandlingen, at flertallet af de central- og østeuropæiske immigranter efter fem års bosættelse i Danmark har meldt sig ind i en dansk fagforening – de fleste inden for de første to år. Afhandlingen konstaterer, at immigranternes sandsynlighed for at melde sig ind i en fagforening primært er knyttet til de sociale normer på arbejdspladsen, og hvorvidt deres partner er organiseret.

Jonas Felbo-Kolding forsvarer afhandlingen ‘Labour Market Integration – On the multiple dimensions of immigrant labour market integration’ tirsdag d. 29. maj på Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Forsvaret finder sted kl.13-16 i lokale 18.01.11 på CSS, Øster Farimagsgade 5.

Efter forsvaret vil der være en reception arrangeret af Sociologisk Institut.