Platformsarbejde mellem arbejdsret og konkurrenceret - hvad lægger EU Kommissionens udspil op til?

FAOS og WELMA inviterer til seminar om digitale arbejdsplatforme og efterfølgende paneldebat med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard samt repræsentanter fra DA og FH.

Fremvæksten af digitale arbejdsplatforme har sat fokus på spørgsmålet om, hvorvidt personer, der arbejder på disse platforme, skal betragtes som lønmodtagere eller selvstændige, og om de dermed kan overenskomstdækkes eller ej. Dette har ført til debat herhjemme om både konkrete nye overenskomster og om behovet for ny regulering eller ej. Yderligere kom EU-kommissionen kort før jul med et forslag om at forbedre arbejdsvilkårene for personer, der arbejder via digitale platforme. Også her står spørgsmålet om relationen mellem arbejds- og konkurrenceret centralt.

På seminaret præsenteres resultater fra nye juridisk-sociologiske analyser om de spændinger, der eksisterer mellem de arbejdsretslige og konkurrenceretslige principper ift. forhandling af overenskomster for platformsarbejdere. Desuden går vi tættere på EU-Kommissionens udspil og de mulige konsekvenser, det kan få for det danske arbejdsmarked.

PROGRAM

 • 8.45     Kaffe og Croissanter
 • 9.00     Velkomst
              Centerleder Søren Kaj Andersen, FAOS
 • 9.05     Platformsøkonomiens omfang i Danmark og andre
              europæiske lande

              Lektor Anna Ilsøe, FAOS
 • 9.20     Konkurrenceret og arbejdsret i EU-retlig belysning
              Professor Catherine Jacqueson, WELMA
 • 9.40     Spørgsmål
 • 9.50     Pause
 • 10.10   Formodningsreglen – EU's direktivforslag og den danske 
              kontekst

              Lektor Natalie Videbæk Munkholm, Juridisk Institut, Aarhus 
              Universitet
 • 10.40  Spørgsmål
 • 10.50  Paneldebat med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard,
              Vicedirektør Steen Müntzberg, DA, Afdelingschef, advokat
              Peter Nisbeth, FH
              Moderator er Professor Jens Kristiansen, WELMA
 • 11.25  Afrunding
 • 11.30  Slut

Oplæggene Konkurrenceret og arbejdsret i EU-retlig belysning samt Formodningsreglen – EU’s direktivforslag tager bl.a. afsæt i en ny juridisk ekspertrapport om platformsarbejde og anden atypisk beskæftigelse, udarbejdet af Natalie Videbæk Munkholm og Catherine Jacqueson m.fl. for Beskæftigelsesministeriet. Rapporten vil blive offentliggjort i forbindelse med seminaret. 

Seminaret er en del af projektet Platformsarbejde i Danmark - udvikling, muligheder og udfordringer i et juridisk og sociologisk perspektiv. Formålet med forskningsprojektet er at belyse den generelle udvikling i platformsarbejdet i Danmark samt muligheder og udfordringer i forhold til den danske arbejdsmarkedsmodel. Projektet udføres i et tværvidenskabeligt samarbejde mellem forskningscenteret WELMA og forskningscenteret FAOS, beliggende på henholdsvis Det Juridiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Projektet er finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Tilmeld dig seminaret her