Seminar: Udfordringer for velfærdsservice i ældreplejen og på børneområdet

Hvordan balanceres kvalitet og dækning af velfærdsservicen med rimelige løn og arbejdsvilkår, når budgetterne er stramme? Og hvordan påvirker rekrutteringsproblemer denne balanceakt?

Det er temaerne i et FAOS-seminar om den danske del af det komparative EU-projekt ’Social Dialogue in welfare services - employment relations, labour market and social actors in the care services’ (SOWELL). Projektet fokuserer på småbørnsinstitutioner og ældrepleje i Danmark og seks andre EU-lande. På seminaret præsenterer Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand fra FAOS de danske hovedresultater, og efterfølgende diskuterer et panel med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter fra de to velfærdsområder, hvordan rekrutteringsudfordringerne kan imødegås, og hvilken rolle projektets fire øvrige fokuspunkter – stramme budgetter, løn- og arbejdsvilkår, servicekvalitet og servicedækning – påvirker rekrutteringen.   

Seminaret finder sted på Center for Samfund og Sundhed, Østre Farimagsgade 5, 1353 København K, bygning 15, lokale 15.3.01 - Benyt hovedindgang til bygning 5 og gå til 2. sal.

Program

14.00 – 14.15 Kaffe, te og kage

14.15 – 14.25 Velkomst, præsentation af projektets baggrund, teori og metode
- Mikkel Mailand, FAOS

14.25 – 14.45 De vigtigste resultater fra projektet
- Nana Wesley Hansen og Mikkel Mailand, FAOS

14.45 – 15.00 Spørgsmål fra salen

15.00 – 15.35 Panel: Rekrutteringsudfordringer på ældre- og småbørnsområderne
- Louise Koldby Dalager, kontorchef i Arbejdsgiverpolitisk Center, KL
- Kasper Manniche, cheføkonom, FOA
- Flemming Vinther, forhandlingschef, BUPL

15.35 – 15.55 Spørgsmål fra salen

15.55 – 16.00 Tak for i dag
- Nana Wesley Hansen, FAOS

Tilmeld dig seminaret 

Find vej til seminaret (Lokalet ligger på 3. sal og man skal op ad en lille vindeltrappe)