Analyse af overenskomstforhandlingerne og konflikten i den offentlige sektor i 2008 - konsekvenser for aftalemodellen

Den hidtil mest omfattende konflikt på det offentlige arbejdsmarked fandt sted i foråret 2008. Det var kulminationen på et overenskomstforløb, der i usædvanlig grad var præget af politikere, der blandede sig i parternes forhandlinger for at fiske stemmer, og af parter, der via det politiske system forsøgte at opnå forbedringer, som ikke kunne sikres ved forhandlingsbordet. Nogle optrådte som forumshoppere, der i første omgang valgte det politiske bord, hvor gevinsten tilsyneladende var størst, men de endte alle i den klassiske rolle som forligsmagere ved aftalesystemets forhandlingsbord, da det politiske kort viste sig uden værdi.

Formålet med projektet var gennem interview med nøglepersoner i forløbet og bearbejdning af dokumentarisk materiale at give en tæt beskrivelse af OK 2008 og dermed skabe grundlaget for en analyse af konfliktens konsekvenser for den danske model i reguleringen af løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor.

Der var tale om en aktørorienteret institutionel analyse med vægt på betydningen af skiftende ydre forudsætninger og ikke-tilsigtede konsekvenser i sammenhæng med parternes strategiske valg i et forhandlingssystem præget af tilbagevendende forhandlinger. Forhandlingskulturens betydning blev dokumenteret, og herunder blev de uformelle relationer, der på nøgletidspunkter var afgørende for forløbet, afdækket.

Væsentligste publikation i dette projekt er monografien Forligsmagere og forumshoppere - analyse af OK 2008 i den offentlige sektor, der i oktober 2009 blev udgivet af Jurist- og Økonomforbundets forlag.

FAOS-medarbejdere på projektet: Jesper Due, Jørgen Steen Madsen.

Læs mere om bogen Forligsmagere og forumshoppere - analyse af OK 2008 i den offentlige sektor