Arbejdsgivere i Norden (NOAR-projektet)

Hensigten med projektet, der blev gennemført 1998 til 2000, var at sætte fokus på arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer i fire nordiske lande, Danmark, Norge, Sverige og Finland. Det er den første større, samlede analyse af arbejdsgiverorganisationernes rolle i Norden. Projektet blev gennemført som et nordisk samarbejdsprojekt under ledelse af Carsten Strøby Jensen, FAOS, og med deltagelse af forskere fra de tre andre omfattede lande, Torgeir Aarvaag Stokke, Norge, Anders Kjellberg, Sverige, og Ari Nieminen, Finland.

Formålet med arbejdet var for det første at tilvejebringe viden om, hvilken rolle arbejdsgiverne og deres organisationer har spillet i opbygningen af de arbejdsmarkeds- og velfærdsmodeller, vi kender fra de nordiske lande. Og for det andet at analysere, hvilken betydning arbejdsgiverorganisationerne har for dagens arbejdsmarked. Der blev gennemført fire landestudier samt en større tværgående komparativ analyse. Derudover blev der undervejs afholdt flere konferencer både internt mellem de deltagende forskere og med repræsentanter for de undersøgte organisationer. Et af undersøgelsens væsentlige resultater er, at arbejdsgiverorganisationerne aktuelt mere end nogensinde er med til at sætte dagsordenen for udviklingen af arbejdsmarkedsmodellerne i de nordiske lande - det gælder ikke mindst tendenserne til decentralisering og øget fleksibilitet, der har præget modellerne i de seneste tiår.

Projektet blev støttet af Nordisk Arbejdslivs- og Arbejdsretsudvalg under Nordisk Ministerråd. Resultaterne er offentliggjort i en bog redigeret af Carsten Strøby Jensen: Arbejdsgivere i Norden. En sociologisk analyse af arbejdsgiverorganisering i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Nord 2000:25, Nordisk Ministerråd, København 2000 (udgivet februar 2001).

FAOS-medarbejdere på projektet: Carsten Strøby Jensen, Jesper Due, Jørgen Steen Madsen