Dansk beskæftigelsespolitik i europæisk perspektiv - et tværnationalt studie af den europæiske beskæftigelsesstrategi

Projektet var et politisk-sociologisk studie, der havde til formål at bibringe ny viden om samspillet mellem EU og medlemslandene på det beskæftigelsespolitiske område. Projektet analyserede beskæftigelsesstrategiens løbende udvikling med hensyn til samspillet mellem EU-niveauet og aktørerne i medlemsstaterne. Herunder først og fremmest, hvilke medlemslande og hvilke aktører, der i særlig grad har påvirket justeringerne af beskæftigelsesstrategiens indhold, samt i hvilket omfang indhold og iværksættelse af medlemslandenes beskæftigelsespolitik er påvirket af den europæiske beskæftigelsesstrategi.

I projektet blev det undersøgt, hvilke faktorer der er afgørende for påvirkningens omfang. Projektet byggede på en grundforståelse af beskæftigelsesstrategien som et politikområde præget af multiniveauregulering. Multiniveauregulering indebærer, at der ikke er noget entydigt center, at kompetencerne til regulering er delvist overlappende, og at politikken udvikles såvel i top-down som bottom-up-processer mellem overnationalt og nationalt niveau. De delvist overlappende kompetencer, manglen på et egentligt center og den åbne koordinationsmetodes kun delvist forpligtende karakter øger det i forvaltningsforskningen kendte fænomen, at beslutninger på højere niveauer ikke nødvendigvis implementeres på lavere niveauer, eller ikke implementeres på den måde, som det oprindeligt var tiltænkt.

Som en del af projektet blev bl.a. bogen Coalitions and policy coordination - Revision and impact of the European Employment Strategy af Mikkel Mailand udgivet ved Djøfs forlag i 2006.

FAOS-medarbejdere på projektet: Mikkel Mailand.

Læs mere om bogen Coalitions and policy coordination - Revision and impact of the European Employment Strategy