Den danske models effektivitet - i et internationalt komparativt perspektiv

Arbejdsmarkedsregulering kan bygge på lovgivning, aftaler mellem de involverede parter eller på markedskræfterne. De fleste landes arbejdsmarkedsregulering indeholder elementer af de tre typer af regulering, men vægten ligger forskelligt. Den danske model er karakteriseret ved, at aftaleregulering dominerer.

Forskningsprojektet havde til formål ved hjælp af proces- og effektanalyser at undersøge fordele og ulemper ved den danske model i forhold til mere lovregulerede og markedsstyrede reguleringsmodeller. Centralt stod
spørgsmålet: Giver den danske model en konkurrencemæssig fordel?

Generelt handler det om de muligheder og barrierer, aftalemodellen skaber på den ene side for erhvervslivets strukturelle udvikling og tilpasning i den internationale konkurrence, herunder lønomkostninger, fleksibilitet, mobilitet og inflation. På den anden side drejer det sig om aftalemodellen og de ansattes mulighed for forbedring af løn- og ansættelsesvilkår. Således var det aftalemodellens evne til at skabe vækst og beskæftigelse, og mere specifikt organisationernes evne til at fastholde og tiltrække medlemmer med henblik på at bevare og udvikle aftalemodellens politiske legitimitet, der var projektets fokus.

FAOS-medarbejdere på projektet: Christian Lyhne Ibsen, Mikkel Mailand.

Du kan læse mere om projektet i bl.a. forskningsnotatet Flexicurity and collective bargaining - Balancing Acts across Sectors and Countries