Den nødvendige fusion
- Fra KAD og SID til 3F - Fagligt Fælles Forbund

KAD og SiD har i over 100 år levet som organisationer ved siden af hinanden og organiseret de samme medlemsgrupper på arbejdsmarkedet. Der har siden starten af 1970'erne været en stående invitation fra SiD om en sammenlægning med KAD.

Bogen Den nødvendige fusion skildrer fusionen mellem KAD og SiD og dannelsen af den nye samlende organisation 3F, Fagligt Fælles Forbund. Det er den største fusion mellem fagforbund i Danmark, og det er samtidig også i en international målestok en sammenslutning af faglige organisationer af en usædvanlig størrelse og med et vidtrækkende perspektiv.

Ifølge bogens analyse er det resultatet af et sammenfald af en række begivenheder, der åbnede vejene for en fusion. Der var på den ene side skabt det nødvendige ydre pres i form af vigende medlemstal og det politiske pres, der blev skabt ved VK-regeringens tiltrædelse i slutningen af 2001. Dertil kom en grænsesag mellem de to forbund, der inden for det fælles industriområde gjorde det sværere at argumentere for opdelingen i to organisationer. KAD oplevede et stærkt faldende medlemstal - og herunder også tab af medlemmer til SiD, der samtidig fik stadig flere kvinder i medlemsskaren.

KAD havde en frygt for blot at blive opslugt i det væsentligt større SiD, og at deres hjerteblod, kvindekampen, ville drukne i en dagsorden på mændenes præmisser. Bogens hovedspørgsmål er derfor, hvorvidt etableringen af 3F kan karakteriseres som en fusion, eller om det i højere grad har været en optagelse, og om det endvidere er lykkedes forbundene at opfylde målsætningen om at skabe noget nyt.

FAOS-medarbejdere på projektet: Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Katrine Søndergård, Mikkel Møller Johansen 

Download hele bogen (pdf)