Udvikling af den sociale dialog i Polen, Tjekkiet og Ungarn

FAOS deltog fra 2000 til 2003 i tre forskningsprojekter om udviklingen af den sociale dialog i Polen, Tjekkiet og Ungarn.

Projekterne var led i EU PHAREs Twinning-projekter om status og udvikling af den sociale dialog i Østeuropa. Hensigten var at lade et land fra EU 15 opstille et projekt i samarbejde med det enkelte østland. Et konsortium bestående af repræsentanter fra Beskæftigelsesministeriet, Dansk Industri, LO og CO-industri samt FAOS vandt udbuddet for de tre nævnte lande.

FAOS-medarbejdere på projekterne: Jesper Due, Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand, Carsten Jørgensen, Steen E. Navrbjerg, Jytte Kaltoft Bendixen