Det europæiske flexicurity-initiativ - formulering, påvirkning og parternes rolle

Projektet fokuserede på, hvordan flexicurity-begrebet er blevet taget op på EU-niveauet, og hvilken rolle det spiller i medlemsstaterne. Projektet bestod af to delprojekter:

Det første delprojekt var et studie af, hvordan flexicurity inden for de seneste år har bevæget sig fra de individuelle medlemsstater til Bruxelles. Kulminationen på denne proces var vedtagelsen af et sæt fælleseuropæiske flexicurity-principper i december 2007. Delprojektet analyserede 1) i hvilken grad flexicurity-støtterne, på den ene side, og skeptikerne, på den anden side, har haft held med at få indflydelse på beslutningsprocessen, og 2) om aktørerne dannede koalitioner (som defineret af Sabatier & Jenkins-Smith) i processen.

Delprojektet startede ultimo 2008 og blev afsluttet medio 2009. Projektet blev udført af Mikkel Mailand. Der blev produceret to artikler med udgangspunkt i resultaterne, hvor den sidste af dem blev publiceret i European Journal of Industrial Relations, september 2010.

Det andet delprojekt inkluderede også det europæiske flexicurity-initiativ, men var ikke begrænset hertil. Formålet var at involvere arbejdsmarkedets parter i en række europæiske lande i refleksioner over den rolle, som kollektive overenskomster spiller i flexicurity. For det første er der etableret en database, der giver mulighed for at vurdere overenskomsternes bidrag til flexicurity. For det andet er det forsøgt afklaret, hvordan kollektive overenskomster bidrager til de mål og temaer, der er fremkommet i det europæiske flexicurity-initiativ.

Delprojektet, der var finansieret af Europa Kommissionen, blev gennemført i samarbejde med det hollandske videnscenter for arbejdsmarkedsforhold CAOP, Universitetet i Tilburg (Holland) og det tyske Hans Böckler Stiftung. Delprojektet startede primo 2009 og blev afsluttet primo 2010. Fra FAOS deltog Mikkel Mailand og Christian Lyhne Ibsen. Resultaterne fra delprojektet blev publiceret i en endelig rapport udgivet af Europa Kommissionen.

Første delprojekt afsluttet:

Læs mere om artiklen Coalitions and the Decision Making Process on the Common Flexicurity Principles

Læs mere om artiklen The common European flexicurity principles: How a fragile consensus was reached

Andet delprojekt afsluttet:

Læs mere om rapporten National implementation of flexicurity pathways - Developing tools and monitoring instruments based on empirical feedback in consensus with social partners