12. juli 2011

Dynamisk tilpasning eller afkobling – aftalemodellen og det europæiserede danske arbejdsmarked

Med afsæt i både det europæiske mix af reguleringsformer og udviklingen i den politiske og økonomiske integration generelt var det projektets hovedformål at beskrive og analysere konsekvenser af den europæiske integration for den danske aftalemodel. Således blev det for første gang analyseret, om og i givet fald hvordan den europæiske social- og arbejdsmarkedsregulering såvel i indhold som i valg af reguleringstype sætter aftalemodellen under pres. Målet var at skabe en hierarkisering af de forskellige integrationstiltag med henblik på deres indflydelse på dansk arbejdsmarkedsregulering. For det andet skulle forskellige aspekter af den bredere økonomiske og politiske integration analyseres. Projektet fokuserede på, hvordan virksomhedernes europæisering (produktion over grænser), udvidelsen af EU samt det pengepolitiske samarbejde (euroen) påvirker udviklingen i det danske aftalesystem.

I analyserne blev inddraget, hvordan aktørerne på det danske arbejdsmarked (arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt statslige myndigheder) vurderer de forskellige dele af integrationen. Hvilke forhold i den samlede integration skaber ulemper, og hvilke dele af udviklingen anses som fordelagtig i relation til aftalemodellen? Videre blev det analyseret, hvordan aktørerne på det danske arbejdsmarked har reageret på den europæiske udvikling, herunder hvad de kan, og hvad de er villige til at gøre, med henblik på at sikre en dynamisk tilpasning af den danske aftalemodel til den europæiske udvikling.

Et delformål i projektet var gennem en tværnational komparation at diskutere og vurdere muligheder og vilkår for den fortsatte tilpasning af den danske aftalemodel til den europæiske udvikling sammenlignet med reguleringsmodellerne i to andre EU-lande.

FAOS-medarbejdere på projektet: Søren Kaj Andersen.