Udviklingen i fagbevægelsens struktur (Union Merger)

Fagbevægelsens struktur er under hastig forandring i mange europæiske lande. FAOS deltager i et forskernetværk organiseret af den europæiske fagbevægelses forskningsinstitut i Bruxelles, ETUI, der siden 1999 har været i gang med at foretage en dybdegående analyse af, hvad det er, der gennem tiden har påvirket fagbevægelsens struktur, og hvordan nye tendenser til decentralisering og deregulering har sat de faglige organisationer under pres. De historiske linjer trækkes tilbage, men det er især perioden efter 1950, der undersøges. Arbejdet tager udgangspunkt i en række landekapitler, der derefter suppleres med komparative analyser af udviklingen på tværs af landestudierne. FAOS har gennemført det nationale studie om Danmark og har sammen med professor Berndt Keller fra universitetet i Konstanz udarbejdet et af de tværgående kapitler, der indgår i den samlede publikation.

Den historiske analyse af udviklingen i fagbevægelsens struktur i Danmark påviser en bemærkelsesværdig stabilitet, men dog med tendens til større forandringer i de senere årtier. Bestemmende forhold har først og fremmest været udviklingen i overenskomstsystemet og ændringer i den statslige regulering af arbejdsløshedslovgivningen.

Projektet afsluttedes i foråret 2003. Det blev for FAOS' vedkommende finansieret af vores programbevilling fra Beskæftigelsesministeriet og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Det danske landestudie blev afsluttet ultimo 2000 og udgivet i bogform under titlen Fagbevægelsens struktur i det 20. århundrede - Forhandlingssystemet som problemløser og hindring for udvikling i LO's serie LO-Dokumentation (nr. 1/2001).

FAOS-medarbejdere på projektet: Jesper Due, Jørgen Steen Madsen

Jesper Due, Berndt Keller: The interplay between collective bargaining and forms of closer working, kapitel 12 i Jeremy Waddington (red.): Union Restructuring. Bruxelles: P.I.E., Peter Lang, 2005

Jesper Due, Jørgen Steen Madsen: Denmark: The survival of small trade unions in the context of centralised bargaining, kapitel 4 i Jeremy Waddington (red.): Union Restructuring. Bruxelles: P.I.E., Peter Lang, 2005