Fokus på tillidsrepræsentanterne 2010

Formålet med projektet var at belyse, hvilke udfordringer tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentanten anno 2010 står over for, og hvordan de bedste muligt klædes på til at tackle disse udfordringer.

Baggrunden for projektet var, at især tillidsrepræsentantens arbejdsvilkår på en lang række områder har ændret sig over det seneste årti. Over én kam er der kommet mere bredde i overenskomsterne, og en øget decentralisering af aftale- og overenskomstsystemet har fundet sted - hvilket har betydet, at stadig flere forhold lægges ud til lokale forhandlinger på arbejdspladserne. Også sikkerhedsrepræsentanter oplever i stigende grad nye udfordringer, efterhånden som en række bløde arbejdsmiljøspørgsmål lander på deres bord.

Undersøgelsen har belyst tillidsrepræsentanternes og sikkerhedsrepræsentanters arbejdsvilkår og balance mellem familie og arbejdsliv, relationerne til kolleger, fagforening og ledelse, anvendelsen af overenskomstsystemet på arbejdspladserne, behovet for forbedringer af tillidsrepræsentanternes og sikkerhedsrepræsentanternes vilkår og uddannelsesbehovet i lyset af de fundne udfordringer.

Undersøgelsen bestod af seks moduler:
• En række pilot-interview med forbundsrepræsentanter i 15 forbund under LO
• En webbaseret spørgeskemaundersøgelse af tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter i 15 LO-forbund (over 25.000 udsendte spørgeskemaer)
• En webbaseret spørgeskemaundersøgelse af kollegerne (ca. 3000 udsendte skemaer), både blandt LO-medlemmer, medlemmer af alternative fagforeninger og uorganiserede
• En webbaseret spørgeskemaundersøgelse af fagforeningerne, udsendt til de samtlige afdelinger i LO-forbundene
• En analyse af dækningsgraden af tillidsrepræsentanterne og kollektive overenskomster, med udgangspunkt i 2000 virksomheder
• En webbaseret spørgeskemaundersøgelse til ledere i 2000 virksomheder

Teoretisk var projektet funderet i klassisk IR-teori, ledelsesteori (HRM) samt teori om strategier for medindflydelse og medbestemmelse (exit-voice-loyalty).

Projektet relaterer sig til en lignende undersøgelse fra 1998, hvor over 10.000 tillidsrepræsentanter inden for LO-området modtog et spørgeskema. I forhold til 1998-undersøgelsen var undersøgelsen i 2010 udvidet betydeligt. Således indgik der i den nye undersøgelse ikke blot væsentligt flere tillidsrepræsentanter - også sikkerhedsrepræsentanter, kolleger, lokale afdelinger/kredse og ledere indgik i den omfattende spørgeskemaundersøgelse. Med dette studie over tid var der en unik mulighed for at belyse ændringer i tillidsrepræsentantens arbejdsbetingelser og samarbejdsrelationer på arbejdspladser.

Projektet blev finansieret af LO og afsluttedes i efteråret 2010 med udgivelsen af fem hovedrapporter plus en sammenfatning af resultaterne.

FAOS-medarbejdere på projektet: Steen E. Navrbjerg, Trine P. Larsen, Mikkel Møller Johansen.

Du kan bl.a. læse mere om projektet i rapporterne