Fra storkonflikt til barselsfond
- Overenskomstforhandlingerne 1998, 2000 og 2004

Projektet om overenskomstforhandlingerne i 1998, 2000 og 2004 ligger i forlængelse af en tidligere analyse af opkomsten af udviklingen i organisations- og aftalesystemet på arbejdsmarkedet i Danmark, Den danske Model, der udkom i bogform i 1993. Formålet var dermed både en empirisk afdækning af væsentlige problemstillinger, som arbejdsmarkedets parter og det politiske system har skullet forholde sig til det seneste tiår, samt en teoretisk analyse af udviklingen i arbejdsmarkedsreguleringen. Projektet fik arbejdstitlen Fra storkonflikt til barselsfond - dermed signaleres yderpunkterne i udviklingen af det danske organisations- og aftalesystem i det seneste tiår. Vi kunne også have anvendt en anden titel med bogstavrim: Konflikt og konsensus, og dermed fremhævet et omdrejningspunkt i relationerne mellem parterne i systemet.

Perioden fra midten af 1990'erne og frem til begyndelsen af år 2000 kunne vise sig at blive en afgørende fase i det danske overenskomstsystems udvikling. En strategisk fase i institutionsudbygningen, hvor krisetendenser skabte et højere konfliktniveau både mellem parterne og internt på hver side af bordet, og hvor der blev søgt efter et nyt historisk kompromis, der kunne genskabe balancen mellem de modstående interesser. Trods den tydelige genopretning i år 2000 efter storkonflikten i 1998, var der dog stadig både internt i organisations- og aftalesystemet og i de kontinuerlige ændringer i omverdensbetingelserne en række problemer og udfordringer, som kunne føre til, at stabiliteten blev af relativ kort varighed. Organisations- og aftalesystemet synes at være midt i en større omstillingsperiode, der kan sammenlignes med omstillingen af det stærkt centraliserede aftalesystem til en form for centraliseret decentralisering fra begyndelsen af 1980'erne og frem. Der er tendenser, der peger på en udvikling fra centraliseret decentralisering til et organisations- og aftalesystem præget af multiniveauregulering.

FAOS-medarbejdere på projektet: Jesper Due og Jørgen Steen Madsen