12. juli 2011

Ledelse og medarbejderrelationer i internationaliserede virksomheder

Det tiltagende åbne globale marked for investeringer har konsekvenser for lokale arbejdsmarkedsrelationer. På virksomhederne konfronteres medarbejdere og den lokale ledelse med nye samarbejdsformer, nye ledelsesformer og nye arbejdsorganiseringer. Kapitalfonde er en ejerform, som har fået betydelig bevågenhed i pressen i de senere år, og kapitalfonde har været fremhævet som en særlig aggressiv ejerform, der potentielt ignorerer lokale traditioner for information og samarbejde.

Projektets formål var at beskrive og analysere udviklingstendenser i relationerne mellem ledelse og medarbejdere herunder samarbejds- og aftalerelationer i internationaliserede virksomheder. Hvad er det, som i særlig grad påvirker relationer mellem medarbejdere og ledelse i den internationaliserede virksomhed? Er det ændringer i ejerforhold, i ledelsesstrukturer eller i kvalifikationskrav over for medarbejderne? Eller er det først og fremmest et generelt pres for reduktion i omkostninger, ikke mindst med henblik på at bevare arbejdspladser i Danmark?

I forbindelse med projektet gennemførte FAOS en undersøgelse af fem kapitalfondsejede virksomheder for at belyse, om og i givet fald hvordan samarbejdet og arbejdsvilkår påvirkes af kapitalfondsejerskab. Undersøgelsen viste, at kapitalfonde ofte er mere aktive ejere end familier og industrielle ejere. Inden overtagelsen er deres undersøgelser af virksomheden særdeles grundige, og efter overtagelsen undergår virksomheden trimninger, som godt nok kan koste arbejdspladser - men som også styrker virksomheden i den internationale konkurrence.

Forskningsnotatet Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder. En kvalitativ undersøgelse af fem virksomheder blev udgivet i januar 2009.

FAOS-medarbejdere på projektet: Steen E. Navrbjerg, Maria T. T. Strand.

Læs mere i forskningsnotatet Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder. En kvalitativ undersøgelse af fem virksomheder