Evaluering af medindflydelsessystemet på det kommunale område (MED-projektet)

Formålet med projektet var at analysere de kommunale parters erfaringer med Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse (MED-aftalen), der i 1996 blev indgået af på den ene side Kommunernes Landsforening, KL, Amtsrådsforeningen, ARF samt Københavns og Frederiksbergs kommuner og på den anden side Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, KTO. Med rammeaftalen var det hensigten at styrke det lokale samarbejde, herunder ved etablering af et mere enstrenget system, som integrerer sikkerhedsarbejdet om arbejdsmiljøet med samarbejdsstrukturen.

I godt og vel halvdelen af kommunerne havde parterne lokalt implementeret rammeaftalen og dermed etableret et nyt MED-system. KL, Københavns Kommune og KTO ønskede at få undersøgt, hvordan samarbejdet fungerede i de kommuner, som havde valgt MED i forhold til kommuner, som havde fastholdt det traditionelle SU-system. Man ønskede også at få belyst, hvorfor nogle kommuner fastholdt SU-strukturen frem for MED-strukturen, og endelig skulle det undersøges, hvordan det gik i de 92 kommuner, hvor man stadig forhandlede om implementering af MED.

Analysen blev foretaget for det første gennem kvalitative case-studier i fem udvalgte kommuner, der har indført MED, samt i tre kommuner og en københavnsk forvaltning, hvor man har valgt ikke at indføre MED. For det andet gennemføres en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse dækkende formænd og næstformænd i SU/MED-hovedudvalgene i samtlige KL-kommuner og syv københavnske forvaltninger.

MED-projektet blev påbegyndt i foråret 2003 og afsluttet i foråret 2004. Projektet blev finansieret af KL, Københavns Kommune og KTO. De afsluttende rapporter med undersøgelsens resultater blev offentliggjort i 2004.

FAOS-medarbejdere på projektet: Steen E. Navrbjerg, Jørgen Steen Madsen, Ane Kolstrup, Anna Ilsøe