Negotiated Flexibility at the Workplace - a Danish Competitive Advantage? Company level bargaining on working hours in Denmark, Germany and the US

Det danske arbejdsmarked har over de seneste to årtier nydt stigende opmærksomhed, idet Danmark i international sammenhæng har 'performet' godt på en række arbejdsmarkedsindikatorer såsom hyre-fyre fleksibilitet, arbejdsløshed, beskæftigelsesfrekvens, jobmobilitet og jobkvalitet.

Den empiriske målsætning for projektet var at undersøge, hvordan forhandling på virksomhedsniveau bidrager til den overordnede effektivitet i den danske arbejdsmarkedsregulering, samt at identificere potentielle udfordringer for den dynamiske reproduktion af denne fordel.

Projektet bygger på fem artikler, der præsenterer forskellige komparative studier af den forhandlede fleksibilitet på det danske arbejdsmarked - herunder sammenligninger af dansk, tysk og amerikansk arbejdsmarkedsregulering, case studier af lokale forhandlinger om arbejdstid i den danske og tyske metal industri og en større survey om lokale forhandlinger blandt små og store produktionsvirksomheder i Danmark. Projektets resultater viste, at arbejdsmarkedsreguleringen i Danmark i højere grad er til fordel for både lønmodtagere og arbejdsgivere end tysk og amerikansk regulering. Men der er også tegn på segmentering på det danske arbejdsmarked. Nogle grupper er i højere grad henvist til 'hårde' former for flexicurity (hyre-fyre fleksibilitet, dagpenge, aktiv arbejdsmarkedspolitik), mens andre kan forlade sig på 'bløde' former for flexicurity (fleksibel arbejdstid, jobsikkerhed), hvilket udfordrer den fremtidige udvikling af den danske model.

Projektet blev afsluttet i foråret 2010, hvor ph.d.-afhandlingen Negotiated Flexibility - Comparative Perspectives on Danish Employment Relations at Local and National Levels lå færdig. Inden da var også forskningsnotatet Tillidsrepræsentanter i industrien. Udbredelsen af tillidsrepræsentanter på overenskomstdækkede danske produktionsvirksomheder udgivet i 2008 som en del af projektet, ligesom forskningsnotatet Decentralisering i praksis. En spørgeskemaundersøgelse af lokalaftaler om løn og arbejdsvilkår i industrien blev udgivet i 2009.

FAOS-medarbejdere på projektet: Anna Ilsøe

Du kan læse mere om projektet i bl.a. forskningsnotatet Tillidsrepræsentanter i industrien. Udbredelsen af tillidsrepræsentanter på overenskomstdækkede danske produktionsvirksomheder og forskningsnotatet Decentralisering i praksis. En spørgeskemaundersøgelse af lokalaftaler om løn og arbejdsvilkår i industrien