Ny løndannelse i amter og kommuner

FAOS deltog fra 1998 til 2002 i et forskningsprojekt om lønreformen i den (amts)kommunale sektor. Projektet har været finansieret af parterne i det (amts)kommunale forhandlingssystem, KTO, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksberg kommune.

Tre forskergrupper - henholdsvis fra Handelshøjskolen i København, CARMA på Aalborg Universitetscenter og FAOS på Københavns Universitet - har fulgt implementeringen af det nye lokalt baserede lønsystem, som blev aftalt af parterne ved overenskomstforhandlingerne i 1997.

Forskerne har fulgt udviklingen af lønreformen i otte udvalgte (amts)kommuner gennem godt tre år, og resultaterne af denne forløbsundersøgelse er suppleret med en spørgeskemaundersøgelse dækkende et repræsentativt udvalg af medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere i amter og kommuner. De tre forskergrupper har undersøgt Ny Løndannelse fra hver sin vinkel.

Delprojekt 1 - ved Dorthe Pedersen og Betina W. Rennison, Handelshøjskolen - har overskriften Politik, strategi og ledelse. Her undersøges de organisatoriske og strategiske udgangspunkter for (amts)kommunernes lønpolitik(ker) og de lokale fagforeningers lønstrategier i relation til den lokale løndannelse. Herudover sættes der særligt fokus på temaet: Løn og ledelse.

Delprojekt 2 - ved Jørgen Steen Madsen og Jens Emmeche, FAOS - har overskriften Det lokale forhandlingssystem. Her undersøges udviklingen af lokale forhandlingsrelationer, forhandlingsprocesser og roller i relation til den lokale løndannelse. Herudover sættes særligt fokus på temaet: TR-roller og vilkår.

Delprojekt 3 har overskriften: Lønfastsættelse og resultat. Her undersøges økonomi, lønaftaler, lønudvikling og lønstruktur samt effekter af den lokale løndannelse. Herudover sættes særligt fokus på temaet: Løn og motivation.

De tre projekter tegner tilsammen et billede af, hvilke lønpolitiske profiler, forhandlings- og lønmodeller der udvikles i de udvalgte (amts)kommuner i lønreformens første 3-årige periode fra 1998-2001. Undersøgelsens resultater er offentliggjort i oktober 2002 i fire bøger udgivet af forlaget Kommuneinformation. Der er en bog for hvert delprojekt samt en fælles tværgående analyse.

FAOS-medarbejdere på projektet: Jørgen Steen Madsen, Jens Emmeche (i perioden februar 1999-februar 2002)

Bøgerne kan bestilles på forlaget.