Nye roller og udfordringer for lokale ledelses- og medarbejderrepræsentanter i den (amts)kommunale sektor

Lokale medarbejderrepræsentanter og lokale ledere i amter og kommuner er blevet stillet over for stadig flere udfordringer og krav. Decentralisering, ny løndannelse, udlicitering, rammeaftaler og meget andet betyder, at både ledere og medarbejderrepræsentanter på stadig flere områder oplever nye krav.

Men hvordan viser disse krav sig? Hvordan tackler lokale ledere og medarbejderrepræsentanter dem? Og hvad betyder de nye krav for relationerne mellem ledere og medarbejderrepræsentanter?

Dette blev belyst i undersøgelsen Nye roller og udfordringer for lokale ledelses- og medarbejderrepræsentanter i den (amts)kommunale sektor. Undersøgelsen består af tre dele.

Delrapport 1 udgør et kravkatalog, hvor de krav og udfordringer, som tegner sig for ledere og medarbejderrepræsentanter i amter og kommuner, listes op. Delrapport 2 består af ni case-studier, der belyser, hvordan disse krav og udfordringer viser sig på arbejdspladserne, og hvordan de opleves af medarbejderrepræsentanter og ledere. I hovedrapporten analyseres og diskuteres resultaterne med henblik på at belyse, hvordan medarbejderrepræsentanter og ledere arbejder med de nye krav og roller.

Ud over de tre rapporter er udgivet en debatpjece. I pjecen lægges op til en debat på arbejdspladserne om, hvordan man lokalt kan tackle de nye roller og udfordringer, som ledere og medarbejderrepræsentanter står over for.

Undersøgelsen, som blev foretaget fra efteråret 1999 til foråret 2000, igangsattes og finansieredes af Det Personalepolitiske Forum og publiceredes juni 2000. Det Personalepolitiske Forum består af repræsentanter fra parterne på det (amts)kommunale forhandlingsområde: Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns og Frederiksbergs Kommuner samt Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.

FAOS-medarbejdere på projektet: Steen E. Navrbjerg, Hans-Henrik Grieger, Lene Askgaard Hyldtoft, Carsten Strøby Jensen

De tre rapporter kan downloades på hjemmesiden personaleweb