Social dialog i Østersøregionen

FAOS var i 2000 involveret i en 'kortlægning' af den sociale dialog i en række Østersølande i forbindelse med Arbejdsministeriets sektorprogram The Baltic Sea Region Sector Programme on Labour-Market Policy. Programmet støtter etablering af arbejdsformidling og etablering af arbejdsmarkedsregulering i Polen, Estland, Letland, Litauen og de tre russiske Østersøregioner (Kaliningrad-regionen, Leningrad-regionen og Skt. Petersborg). FAOS' rapport Social Dialogue in the Baltic Sea Countries analyserer to- og trepartsdialogen på nationalt, regionalt, sektor- og virksomhedsniveau.

FAOS' rapport udgjorde baggrundsmaterialet på et seminar afholdt i Warszawa 25.-26. oktober 2000 i tilknytning til programmet. Seminaret havde deltagelse af forskere, arbejdsmarkedets parter og embedsmænd fra deltagerlandenes social- og arbejdsministerier.

En samlet publikation med rapporten, talerne og referaterne fra seminarets workshops kan rekvireres ved henvendelse til Beskæftigelsesministeriets internationale afdeling.

FAOS-medarbejdere på projektet: Jesper Due, Mikkel Mailand

Download forskningsnotat om projektet (pdf)