OK 2010 på det private arbejdsmarked

Formålet med projektet var at videreudvikle forståelsen for kollektive forhandlinger i et historisk-sociologisk perspektiv. Projektet bestod af flere elementer. Samlet kan elementerne betragtes som en del af FAOS' løbende analyser af de danske overenskomstforhandlinger, men også som et opdateret formidlende arbejde, der er særligt centreret omkring FAOS' OK 2010-hjemmeside.

Det første element består af notater af faktuel karakter om relevante emner for forhandlingerne og er dermed i høj grad styret af de emner og temaer, der kom til at præge forhandlingsforløbet. Denne del er i høj grad af formidlende karakter med fokus på at give et historisk indblik i forhandlingsemner og dynamikkerne for forhandlingerne. Ligeledes består det også af et resumé af forhandlingerne.

Det andet element består af forskningsnotater, der er af mere analytisk karakter. Her analyseres processerne for de kollektive forhandlinger, aktørernes præferencer, den politisk-økonomiske situation samt mulighederne for forlig eller konflikt. Forhandlingerne for OK 2010 bliver ligeledes sammenlignet med tidligere runder og skal derfor også ses som en del af FAOS' følgeforskning på området. Disse notater er bragt i afkortede versioner i dagbladet Politiken.

Det tredje element består af videnskabelige artikler, hvori overenskomstforhandlingerne analyseres. Her var fokus på den danske model og dens evne til at regulere løn- og arbejdsvilkår i et komparativt perspektiv.

FAOS-medarbejdere på projektet: Jørgen Steen Madsen, Jesper Due, Søren Kaj Andersen, Christian Lyhne Ibsen.

Læs publikationerne om OK 2010 på FAOS' temaside