Polonia i København

Siden EU-udvidelserne i 2004 og 2007 har Danmark oplevet en øget tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft. I takt med, at den nye gruppe af østeuropæiske arbejdstagere er vokset, er den blevet et ofte debatteret emne både i medierne og blandt den danske models centrale aktører. Der har dog været meget sparsom viden om de nye østeuropæiske arbejdstagere, og en række spørgsmål har trængt sig på om deres arbejds- og levevilkår i Danmark. Formålet med projektet Polonia i København var, for første gang, at skabe kvalificeret videnskabelig dokumentation om den største gruppe af de østeuropæiske arbejdstagere i Danmark. Projektet kortlagde således løn-, arbejds- og levevilkår for polakker i Storkøbenhavn.

Projektets resultater bygger på omfattende spørgeskemainterview med 500 polakker i det storkøbenhavnske område. I projektet blev der brugt en særlig metodisk tilgang, som ikke tidligere er anvendt i Danmark, til at udvælge interviewpersonerne. Metoden kaldes 'respondentdrevet udvalgsmetode' (Respondent Driven Sampling) og er udviklet med henblik på store interviewundersøgelser blandt vanskeligt tilgængelige befolkningsgrupper. Ideen i metoden er, at de første interviewpersoner kontaktes på arbejdspladser, bopæl eller lignende, og herefter er det interviewpersonerne selv, som rekrutterer nye interviewpersoner. Efterfølgende vægtes data for skævheder i overgangssandsynligheder (mellem forskellige grupper) og netværksstørrelse. På den måde bliver det muligt at lave estimater af populationens sammensætning uden at kende størrelsen på populationen eller dens karaktertræk.

Som en del af projektet blev rapporten Polonia i København. Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn udarbejdet. Projektet blev finansieret af LO og Beskæftigelsesministeriet og afsluttedes i foråret 2009.

FAOS-medarbejdere på projektet: Jens Arnholtz Hansen, Nana Wesley Hansen, Søren Kaj Andersen. Metodeudvikling og dataindsamling er sket i samarbejde med forskere fra forskningscenteret Fafo i Norge og CMR i Warszawa.

Du kan bl.a. læse mere om projektet i rapporten Polonia i København. Et studie af polske arbejdsmigranters løn-, arbejds- og levevilkår i Storkøbenhavn