Komparativ analyse af sociale partnerskaber i Europa

FAOS påbegyndte i efteråret 2000 et projekt, Social partnerships in Europe - the role of employers and trade unions, som har beskrevet og analyseret sociale partnerskaber i Europa med særligt henblik på arbejdsmarkedets parters rolle. Fokus var på sociale partnerskaber for inklusion, dvs. samarbejde mellem offentlige myndigheder, fagforeninger, arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer og eventuelt andre, der sigter på at integrere marginaliserede på arbejdsmarkedet.

Projektets delformål var at redegøre for 1) hvilke faktorer, der får dem til at fungere eller til ikke at fungere, 2) hvilke forskellige typer af sociale partnerskaber, der kan lokaliseres, 3) hvordan man kan forklare, at de i sidste halvdel af 1990'erne synes at blive mere udbredte, 4) hvordan nationale forskelle i udbredelse og form af partnerskaberne forklares, 5) hvordan sammenhængen er mellem partnerskaber på forskellige niveauer og 6) hvordan relationerne er mellem partnerskaber og de kollektive forhandlingssystemer.

I projektet analyseredes en række lande, som repræsenterer forskellige traditioner for velfærdspolitik og arbejdsmarkedsregulering. Danmark repræsenterer den skandinaviske model, Tyskland og Holland to versioner af den centraleuropæiske, Spanien den sydeuropæiske og Storbritannien den anglo-saxiske.

Projektet blev udført for The Copenhagen Centre, der er et internationalt videnscenter tilknyttet Beskæftigelsesministeriet, og som fokuserer på det offentlige-private samarbejde med henblik på at løse samfundsmæssige problemer. Projektets første fase afsluttedes med en præsentation af de foreløbige resultater på The Copenhagen Centre's konference Partnerships and social responsability in the New Economy den 27-29. juni 2001, mens det samlede projekt blev afsluttet i 2002.

FAOS-medarbejdere på projektet: Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand, Lene Hyldtoft