Forskningsområde 4 – Københavns Universitet

FAOS > Forskningsprogram > Forskningsområde 4

Arbejdsmigration

Forskningsområde 4

Udenlandsk arbejdskraft spiller i stigende grad en rolle på det danske arbejdsmarked, idet flere udlændinge er kommet hertil for at arbejde i de senere år. Det drejer sig om højt kvalificerede udlændinge, men den største gruppe udgøres af central- og østeuropæiske arbejdstagere, der primært arbejder inden for ufaglærte og visse faglærte områder. Historisk har tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft været drevet af efterspørgslen af arbejdskraft. Samtidig har der typisk været tale om, at enkeltpersoner er kommet til landet og er blevet ansat i danske virksomheder. Men i dag er arbejdsmigrationen blevet et mere sammensat fænomen.

Under dette forskningsområde følges udviklingen i omfanget og variationen af udenlandsk arbejdskraft i Danmark tæt. Der vil arbejdes med analyser af arbejdsgivernes strategier i forhold til den udenlandske arbejdskraft. Herunder analyseres insourcing og outsourcings problematikker, samt specifikke rekrutteringsteknikker og fastholdelsesudfordringer. Desuden vil der blive sat fokus på arbejdsmigrationens konsekvenser for løn, ansættelses- og aftaleforhold i den danske model.

I programperioden fokuseres der på fire problemstillinger og derudover gennemføres følgeforskning vedrørende udvalgte spørgsmål. Se de enkelte problemstillinger:


Disse problemstillinger vil være omdrejningspunktet for følgende projekter: