Projekttema 2

Arbejdsmarkedsorganisationerne; struktur- og medlemsudvikling

LO og FTF er gået sammen i en ny fælles hovedorganisation, som dermed samler ikke-akademiske lønmodtagere fra såvel det private som det offentlige arbejdsmarked i samme hovedorganisation. Dette er en historisk forandring. En af de forhåbninger, der knytter sig til den nye hovedorganisation, er, at den kan medvirke til at stoppe det medlemstab særligt LO-fagbevægelsen har oplevet siden midten af 1990’erne. Tidligere FAOS undersøgelser har vist, at specielt inden for private services, transport og handel ligger organisationsprocenten relativt lavt. Spørgsmålet er, om udviklingen kan vendes inden for såvel disse som andre fagområder.

Selv om organisationsgraden blandt arbejdsgivere har været stabil i mange år betyder det ikke, at der ikke sker en udvikling i arbejdsgivernes organisering. Virksomhedernes vilkår ændrer sig til stadighed, ikke mindst under indtryk af stadig stærkere international konkurrence, og det stiller nye krav til arbejdsgiverorganisationerne. FAOS’ forskning har vist, at mange arbejdsgiverorganisationer har formået at ændre strategier, bl.a. ved at udvikle en række nye services over for virksomhederne som supplement til den traditionelle rolle som overenskomstbærende arbejdsgiverorganisation. Det har for nogens vedkommende også betydet en ny sammensætning af medlemsvirksomheder, hvilket til dels skyldes, at der er opstået nye brancher og dermed også nye typer virksomheder med andre traditioner for samarbejde og forhandling.

FAOS vil løbende følge både medlemsudviklingen i de faglige organisationer og i arbejdsgiverorganiseringen. Målsætningen er at belyse udviklingen i organiseringen i årlige publikationer. Derudover vil FAOS forskning særligt tage afsæt i følgende spørgsmål:

  • Nye professions- og lønmodtageridentiteter i en ’konglomerat’ arbejderbevægelse?
  • Faglig mobilisering – ny kommunikation og/eller ny aktivisme?
  • Arbejdsgiverstrategier - rekruttering og organisering
  • Arbejdsgiverne - servicering og overenskomster

Læs hele FAOS Forskningsprogram 2019-2023 'Den Danske Model: Erosion eller ny stabilitet'