Projekttema 4

Den danske model og den tvetydige relation til det sociale Europa

Efter en årrække med krise og ’sparsommelighedspolitik’ befinder EU sig i en legitimitetskrise. Som respons har Europa Kommissionen forsøgt at relancere det sociale Europa. Den sociale søjle, europæisk mindsteløn, europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, revision af direktiver om udstationering og ansættelsesbevis samt nye familie-arbejdslivsinitiativer er eksempler på tiltag, der angiveligt skal styrke EU’s legitimitet ved at sætte fart på det sociale Europa. En række af disse initiativer trænger dog ind på nationale kompeten-ceområder. Derfor har flere af initiativerne mødt skepsis blandt medlemsstater og arbejdsmarkedsorganisationer på såvel nationalt som EU-niveau. Alligevel er flere af initiativerne blevet realiseret, hvilket antyder, at reguleringsskeptiske aktører har været villige til at handle solidarisk med aktører fra medlemsstater med andre typer af sociale og arbejdsmarkedspolitiske udfordringer. Spørgsmålet er, om en sådan social europæisk solidaritet kan fastholdes og derved skabe grundlaget for større legitimitet for det europæiske projekt – eller om hensynet til egne modellers funktionelle behov gradvist vil sætte en stopper for den type initiativer.

Aktørerne på det danske arbejdsmarked har, som i flere af de andre nordiske lande, en kompleks relation til europæisk arbejdsmarkedsregulering. På den ene side påskyndes det, at Danmark i lange perioder er blevet anvendt som foregangsland på den europæiske scene, når det kommer til arbejdsmarkeds-regulering. Det giver indflydelse, der rækker udover, hvad man kan forvente som en mindre medlemsstat. På den anden side har de danske organisationer generelt forsøgt at slå ring om den danske model ved at hævde subsidiaritets-princippet, omend EU-initiativernes konkrete indhold nogle gange betyder, at fagforeninger og arbejdsgivere ikke altid er enige i deres vurdering af initiativerne.   

  • Det sociale Europa og den danske model
  • EU som en strategisk ressource eller et nødvendig onde
  • Drivende kræfter bag de mange nye initiativer og deres implementering

Læs hele FAOS Forskningsprogram 2019-2023 'Den Danske Model: Erosion eller ny stabilitet'