Projekttema 7

Udenlandsk arbejdskraft – rekruttering, kvalifikationer og integration

Udenlandsk arbejdskraft har i mere end ti år spillet en stadig større rolle på det danske arbejdsmarked, og flere vil sandsynligvis komme hertil fremover. Det er dog et spørgsmål om danske virksomhederne er i stand til at rekruttere, fastholde og integrere udenlandsk arbejdskraft i en situation, hvor konkurrencen om arbejdskraft skærpes i Europa. Ydermere rejser tidligere studier spørgsmålet om, hvorvidt de udenlandske arbejdstagere har de rette kompetencer, og om danske virksomheder formår at udnytte de kompetencer udenlandske arbejdstagere har. Endelig er der forsat diskussion om hvorvidt udenlandske arbejdstagere opnår overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår – en diskussion der bliver næret af en forholdsvis konstant strøm af sager om social dumping. Dette rejser dernæst spørgsmål om arbejdsmarkedets parter i fællesskab vil formå at finde løsninger på udfordringerne eller om det bliver et konfliktpunkt der forsat vanskeliggør overenskomstfornyelser.

  • Rekruttering og fastholdelse – hvornår lykkes integrationen?
  • Udenlandsk arbejdskraft og uddannelse – fungerer det?
  • Social dumping – fælles løsninger eller nye udfordringer?

Læs hele FAOS Forskningsprogram 2019-2023 'Den Danske Model: Erosion eller ny stabilitet'