3. december 2009

A-kassernes medlemstal faldt i 3. kvartal 2009

Analyse af Jesper Due & Jørgen Steen Madsen 

Efter en stigning på godt 14.000 dagpengeforsikrede medlemmer i årets første halvdel er medlemstallet faldet med godt 4.000 i 3. kvartal. Vendingen i medlemstallet fra starten af 2009 - efter et kontinuerligt fald fra midten af halvfemserne - synes således hurtigt at være stoppet igen. Det viser opgørelsen over medlemstallet per 1. oktober 2009. Medlemsfaldet i LO-forbundenes a-kasser er fortsat under krisen, mens det først og fremmest er de ideologisk alternative a-kasser, der vinder frem.

Download hele analysen (pdf)