28. februar 2011

A-kassernes medlemstal faldt med 10.000 i 2010

Analyse af Jørgen Steen Madsen, Jesper Due & Christian Lyhne Ibsen

Trods et fortsat relativt højt arbejdsløshedsniveau og fortsatte krisetendenser har de danske a-kasser tabt medlemmer i løbet af 2010. Pr. 1. januar 2011 er der således i alt 2.052.753 medlemmer. Det er en nedgang på næsten 10.000 medlemmer siden 1. januar 2010, og dermed er det samlede medlemstal kommet ned under det hidtidige lavpunkt 1. januar 2009, hvor der var 2.058.623 medlemmer. Da arbejdsstyrken i samme periode er faldet en smule, er a-kassernes organisationsgrad, dvs. andelen af arbejdsstyrken, der er forsikret mod ledighed, dog steget svagt fra godt 70 til godt 71 pct. siden 1. januar 2009.

Selv om a-kassesystemet på den måde kan siges at have holdt skansen, forekommer det alligevel overraskende, at krisen ikke i højere grad har øget tilbøjeligheden til at forsikre sig mod ledighed. Det øger sandsynligheden for, at den langsigtede nedadgående tendens siden midten af 1990'erne vil fortsætte, når den økonomiske krise først er overstået, og konjunkturerne igen peger opad.

Det er stadig LO-forbundenes a-kasser, der taber terræn, mens de ideologisk alternative fortsætter væksten, men dog i aftagende tempo. 

Download hele artiklen (pdf)