19. februar 2010

A-kassernes medlemstal faldt også i 4. kvartal 2009

Analyse af Jørgen Steen Madsen & Jesper Due

Efter en stigning på godt 14.000 dagpengeforsikrede medlemmer i årets første halvdel er medlemstallet faldet med godt 10.000 i andet halvår. Nedgangen i 3. kvartal er således fortsat i resten af året. Trods den økonomiske krise synes det kontinuerlige fald fra midten af halvfemserne ikke afgørende at være vendt. Vigende arbejdsstyrke har dog ført til en lille stigning i a-kassernes dækningsgrad, og medlemstallet ved indgangen til 2010 er stadig godt 4.000 højere end det hidtidige lavpunkt pr. 1. januar 2009. Det viser opgørelsen over medlemstallet 1. januar 2010. Medlemsfaldet i LO-forbundenes a-kasser er fortsat under krisen, mens de øvrige områder enten er steget eller har holdt skansen.

Download hele analysen (pdf)