1. februar 2019

Anna Ilsøe skal rådgive erhvervsministeren om deleøkonomi

Deleøkonomi er et område, som er i hastig udvikling – både på globalt plan men også i Danmark, hvor hver femte dansker nu benytter sig af deleøkonomien. Erhvervsminister Rasmus Jarlov har udpeget 15 medlemmer til sit nye Råd for Deleøkonomi, heriblandt lektor Anna Ilsøe fra FAOS. Rådet skal være regeringens nye platform for dialog med virksomheder, eksperter og arbejdsmarkedets parter om udviklingen af deleøkonomien i Danmark.

For at understøtte denne udvikling, lancerer erhvervsminister Rasmus Jarlov i dag et nyt Råd for Deleøkonomi. Rådet skal bidrage til at sikre, at vi i Danmark har nogle velfungerende rammer for deleøkonomi. Blandt andet skal man i Rådet drøfte de nye beskæftigelsesformers betydning for arbejdsmarked og erhvervsliv. Rådet for Deleøkonomi er et initiativ i aftalen mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien fra 17. maj 2018.

Læs mere i denne nyhed