16. september 2013

Arbejdsgivernes politik og adfærd, lønmodtagernes alliancer og organisationsformer

- En perspektivering af OK13 gennemført for BUPL

Forskningsnotat af Mikkel Mailand

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, der fandt sted i vinteren og foråret 2013, var ikke som overenskomstforhandlinger er flest i Danmark. Der går en del år imellem, at lockout og lovindgreb anvendes, og det var første gang nogen sinde, at de offentlige arbejdsgivere anvendte lockoutvåbnet uden en forudgående strejke eller strejkevarsel.

Dette forskningsnotat indeholder en kortfattet perspektivering af overenskomstforløbet 2013 (OK13). Perspektiveringen er gennemført efter en henvendelse fra fagforbundet Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL). Forskningsnotatet fokuserer på to spørgsmål. For det første, hvad er forventningerne til de offentlige arbejdsgiveres politik og adfærd under OK15, på baggrund af deres fremfærd under OK13, og for det andet, hvad er hensigtsmæssigheden af opdelingen af eksisterende alliancer og organisationsformer på lønmodtagersiden, disse fællesskabers forpligtelser og muligheden for fremtidige alternative forhandlingsfællesskaber og medlemsorganisationer.

Læs forskningsnotatet (pdf)