8. september 2023

Arbejdskraftmobilitetens påvirkning af hierarkier på arbejdsmarkeder

Migration

Jens Arnholtz og Janine Leschke har redigeret et temanummer om hierarkiseret mobilitet på det Europæiske arbejdsmarked. I en introduktion til temanummeret gør de status over EU's mobilitetsregime knap 20 år efter den første Øst-udvidelse.

Udenlandsk arbejdskraft

Artiklens hovedargument er, at EU's arbejdskraftmobilitet er formet af og har skabt hierarkier på tværs af EU samt inden for de forskellige EU-lande. De introducerer derfor begrebet "hierarkiseret mobilitet" for at forstå de komplekse, men ulige mobilitetsmuligheder, som forskellige arbejdstagergrupper har inden for EU. Desuden argumenterer de i artiklen for, at både regulering og socioøkonomiske faktorer bør studeres for at forstå den hierarkiserede mobilitet. På den ene side former forskelle mellem nationale arbejdsmarkeder EU's arbejdskraftmobilitet og omdanner disse forskelle til hierarkier inden for nationale arbejdsmarkeder. På den anden side regulerer og former både EU- og nationale politikker mobiliteten og de hierarkier, den skaber. Samspillet mellem EU-regler, der former forskellige kategorier af mobile arbejdstagere, og national social- og arbejdsmarkedsregulering, kan modvirke eller forstærke tendensen til hierarkiseret mobilitet.

Læs hele introduktionsartiklen ’Revisiting the EU’s new mobility regime: the impact of mobility and policies on labour market hierarchies within and across the EU’ af Jens Arnholtz og Janine Leschke, publiceret i Journal of Ethnic and Migration Studies, Maj 2023.

Emner