25. april 2017

Arbejdsmarked. Kickstart dialog om platformsøkonomi

I begge vores nabolande - Sverige og Tyskland- har man nedsat og afsluttet en række kommissioner med digitalisering og fremtidens arbejdsmarked som tema og med bred deltagelse fra såvel fagforeninger som arbejdsgiverforeninger og staten. Det gælder blandt andet Arbeiten 4.0 og Digitale Plattformen i Tyskland og Digitaliseringskommissionen og Taxiutredningen i Sverige. I Danmark har vi endnu ikke nogle afsluttede kommissioner med fokus på emnet, om end der er planer om et Disruptionråd her i 2017, som vi endnu ikke kender kommissoriet for. Hvorfor er det relevant? 

Læs analysen her 

Bragt i Politiken 23. april 2017