2. juni 2016

Arbejdstid er hård valuta

I årene efter krisen har der været et stort fokus på lønudviklingen – især på lavtlønsområderne. Et nyt studie peger imidlertid på, at det også er vigtigt at undersøge udviklingen i arbejdstid, hvis man vil kende krisens konsekvenser. Det kan nemlig være svært at rekruttere stabil arbejdskraft, hvis arbejdstiden er kort eller hvis den ligger på skæve tidspunkter. Det er en af konklusionerne i artiklen From living wage to living hours – the Nordic version of the working poor, der netop er blevet offentliggjort i det australske tidsskrift, Labour & Industry: a journal of the social and economic relations of work.

Artiklen er skrevet af FAOS-forsker Anna Ilsøe, og den lancerer et nyt analytisk begreb, ”living hours”, der bruges til at sammenligne arbejdstidens udvikling i lavtlønsjobs i udvalgte dele af servicebranchen siden krisen. Living hours defineres som en arbejdstid, der både er til at leve af (tilstrækkeligt antal arbejdstimer til at kunne forsørge en familie) og til at leve med (en placering af arbejdstiden, der kan forenes med familielivets forpligtelser, som f.eks. at hente eller aflevere sine børn i daginstitution). Artiklen sætter dermed fokus på et aspekt af udviklingen i lavlønnede servicejobs i den private sektor, der ikke kan forklares ved studier af lønudviklingen alene. Begrebet living hours bliver her en kommentar til begrebet living wage, der har været brugt til at analysere timeløn som forsørgelsesgrundlag.

Den empiriske del af artiklen indeholder nye analyser af data fra Eurostat (Labour Force Survey), der fokuserer på udviklingen indenfor detailhandel og hotel- og restaurationsbranchen i Danmark, Norge og Sverige i perioden 2007-2013.

Analyserne viser, at deltidsarbejde og søndagsarbejde er steget markant siden krisen i 2008 – især i Danmark. Samtidigt er andelen af unge arbejdstagere gået tilsvarende frem i Danmark, mens andelen af  udenlandske arbejdstagere er steget i Norge og Sverige. Artiklen afsluttes med en diskussion af, hvorvidt vi finder en mangel på ”living hours” i detailhandel og hotel/restauration i de tre lande i dag, og hvad det betyder for rekrutteringen af medarbejdere.

Artiklen From living wage to living hours – the Nordic version of the working poor er offentliggjort i   Labour & Industry: a journal of the social and economic relations of work.

Læs hele artiklen her.

Labour and Industri forside