8. april 2016

FAOS beretning 2015 er udkommet

Beretningen omhandler de aktiviteter, som FAOS i løbet af 2015 har gennemført inden for forskningsprogrammet "Den danske model og presset fra internationalisering og differentiering." Forskningsprogrammet er femårigt og startede i 2014.

I beretningen kan man bl.a. læse om FAOS' undervisning, internationale samarbejder og FAOS' 25 års jubilæum. Desuden kan man læse om FAOS' økonomi og bemanding samt få et overblik over de publikationer, FAOS har udgivet i årets løb.

Hent FAOS beretning 2015 her (PDF).