17. maj 2016

FAOS får bevilling til to projekter

FAOS har i 2016 fået bevilget knap en million kroner af Europa-kommissionen til at gennemføre to større projekter. Det ene projekt omhandler arbejdsvilkår i kreative brancher, mens det andet fokuserer på forhandlinger og dialog i den offentlige sektor.

Projektet IR-CREA er et komparativt projekt, hvis formål er at kortlægge og undersøge traditionelle og innovative former for social dialog og Industrial Relations praksisser indenfor den kreative industri i Danmark, Holland og Italien. Fokus er dels interesserepræsentation af kreative medarbejdere i de udvalgte lande - herunder også innovative former for interessevaretagelse af disse lønmodtagergrupper, dels overenskomstsystemets betydning for regulering af løn og arbejdsvilkår indenfor den kreative industri.

Projektet BARSOP undersøger, hvordan den økonomiske krise har forandret industrielle relationer, den social dialog og beskæftigelsen i den offentlige sektor i ni EU-lande. Krisen og de heraf følgende nedskæringspolitikker har sat den offentlige sektors industrielle relationer under pres. BARSOP projektet analyserer, hvordan arbejdsmarkedets parter har reageret på det pres, som krisen har skabt, både mht. til kollektive overenskomster og andre partsinitiativer. Endvidere er effekten på beskæftigelsen samt løn og arbejdsvilkår være i fokus.

Læs mere om IR-CREA - Arbejdsvilkår i kreative brancher

Læs mere om BARSOP - Forhandlinger og dialog i den offentlige sektor