17. november 2017

Brugere på digitale arbejds- og kapitalplatforme i Danmark

Flere end 100.000 danskere tjener penge via digitale arbejds- eller kapitalplatforme. FAOS har netop præsenteret et faktaark, som viser hvilke befolkningsgrupper, der bruger henholdsvis arbejds- og kapitalplatforme i Danmark.

Faktarket præsenterer de mest grundlæggende oplysninger om de danskere, der tjener penge via digitale platforme. Faktaarkets analyser er baseret på svar fra et repræsentativt sample af 18.000 danskere, hvilket svarer til en svarprocent på 54 procent af alle adspurgte.

Data stammer fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, hvor vi har tilkøbt 10 spørgsmål om handlende digital automatisering og digitale platforme. Svarene er indsamlet af Danmarks Statistik i perioden januar til marts 2017. En mere omfattende analyse af resultaterne findes i forskningsnotatet ’Digitaliseringen af arbejdsmarkedet – danskernes erfaring med digital automatisering og digitale platforme’.

Se faktaarket 'Udbyderprofiler på digitale platforme i Danmark'

Se også lektor Anna Ilsøes præsentation 'Digital labour markets testing the Nordic models – how do voluntarist models respond to the emerging grey zones', som blev afholdt på en nordisk konference om digitalisering i Stockholm.