7. februar 2023

Corona – hvad har ledelsesforskningen lært?

Ny artikel

En artikel i tidsskriftet Human Resource Management ser nærmere på, hvordan ledere tacklede distancearbejdet under Corona-krisen, og hvad disse erfaringer betyder for den fremtidige forskning i ledelse.

Foto: Colourbox
De virksomheder, der ledelsesmæssigt klarede sig bedst under krisen, var dem, som allerede havde en betydelig grad lokal autonomi i organisationen.

Artiklen tager udgangspunkt i et forskningsprojekt, som blev udført under Corona-krisen i et samarbejde mellem FAOS og CBS. Projektet satte fokus på ledelse og samarbejde under nedlukningerne. Det viste bl.a., at de virksomheder, der ledelsesmæssigt klarede sig bedst under krisen, var dem, som allerede havde en betydelig grad lokal autonomi i organisationen. Selv om lokale afdelinger og individer var i stand til at arbejde autonomt, var det fortsat afgørende, at den overordnede kurs blev udstukket af ledelsen centralt. Artiklen konkluderer således, at ’centraliseret decentralisering’ - et begreb lanceret af Jesper Due og Jørgen Steen Madsen for tre årtier siden i analysen af den danske models styrke – også er vejen frem for organisationer, der oplever pludselige kriser, der opløser hidtidige kommandostrukturer.

Multinationale selskaber er vant til kriser

Ledelsesmæssigt klarede store multinationale selskaber sig godt under Corona-krisen. Disse virksomheder er vant til kriser rundt om i verden og kan derfor trække på tidligere erfaringer, når en krise opstår. Konkret kunne en multinational virksomhed fx allerede meget tidligt overveje tiltag i forhold til corona, fordi deres lokalafdeling i Kina var blevet ramt af lock-down og restriktioner mange uger før de ramte deres europæiske afdelinger.

Helt overordnet viser analyserne af ledelse under Corona-krisen dog, at mange organisationer er ret statiske i deres overordnede organisering. Det betyder, at de mangler omstillingsparathed, når store kriser udefra rammer. Corona-krisen var speciel fordi den var så omfattende – men det er næppe den sidste store krise, som kommer til at påvirke både ledere og medarbejderes arbejdsliv. Derfor opfordres i artiklen til, at man strategisk i HR-afdelinger forholder sig til, hvordan virksomheden kan modstå og/eller tilpasse sig store forandringer, og hvordan organisationen bliver mest mulig omstillingsparat.

Læs hele artiklen 'Strategic human resource management in the context of environmental crisis: A COVID-19 test' af professor Dana Minbaeva, CBS og King’s Business School og Steen E. Navrbjerg, FAOS. Publiceret i Human Resource Management 2023.

Emner