6. april 2020

Covid-19: Atypiske ansatte i atypiske tider

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan regeringens covid-19 hjælpepakker påvirker atypisk beskæftigede på det danske arbejdsmarked. Ligeledes vil projektet undersøge, hvad vi kan lære af pakkerne i forhold til gruppens fremtidige sikkerhed på arbejdsmarkedet.

Krisen på det internationale og danske arbejdsmarked i lyset af corona-pandemien rammer alle grupper af beskæftigede. De fleste nationale hjælpepakker retter sig primært mod større virksomheder og fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Danmark er gået foran ved også at indføre hjælpepakker rettet mod særlige grupper af atypisk ansatte, selvstændige, studerende m.fl. Det giver en unik mulighed for at følge og vurdere tiltag, der kan øge job- og indkomstsikkerhed for atypisk beskæftigede på arbejdsmarkedet. Atypisk beskæftigede som vikarer, platformsarbejdere og freelancere er i forvejen mere udsatte end andre grupper på arbejdsmarkedet, da de har færre og mere hullede sikkerhedsnet.

”Det er sjældent, at der bliver lavet særlige tiltag rettet specifikt mod disse grupper i krisetider. Derfor er det interessant at undersøge, hvordan de oplever deres sikkerhed i den aktuelle situation, da det kan pege på underbelyste aspekter af deres arbejdsliv samt give en hurtig feedback på effekterne af de nye tiltag,” siger lektor Anna Ilsøe, der i samarbejde med lektor Trine P. Larsen står for undersøgelsen. Dertil kommer at atypiske ansatte ofte oplever en højere jobusikkerhed:

”De er ofte nogle af de grupper, som afskediges først, når ordrebøgerne er tomme, da de typisk ikke er omfattet de samme opsigelsesvarsler som den faste medarbejderstab” siger Trine P. Larsen.

Forskningsprojektet vil analysere job- og indkomstsikkerhed for fem forskellige grupper af atypisk beskæftigede i lyset af regeringens nye hjælpepakker. Projektet fokuserer særligt på ansatte på marginal deltid (under 15 timer pr. uge), tidsbegrænset ansatte, freelancere, vikarer og platformsarbejdere. Ifølge Danmark Statistik udgør disse grupper 29 procent af de beskæftigede på det danske arbejdsmarked.

Dataindsamling via surveys, webscraping og interviews

Forskerne samarbejder med HK og 3F og IT-virksomheden EVOPLEXUS. HK og 3F sender surveys til udvalgte grupper af medlemmer, Platformsarbejdernes job- og indkomstsikkerhed undersøges via webscraping på nogle af de største arbejdsplatforme i Danmark. Den opgave udføres af IT-virksomheden EVOPLEXUS. Digitale data og survey data suppleres med kvalitative interviews med atypisk ansatte, der personligt oplever krisen og kan pege på nye udfordringer og vinkler. Her spørges bl.a. ind til hjælpepakkernes dækning og effekt.

Udover at gøre politikere og arbejdsmarkedets parter klogere på, hvilken effekt hjælpepakkerne har for atypisk ansatte, vil forskerne også sammenligne deres resultater med forskere i udlandet, der foretager lignende undersøgelser.

Forskningsprojektet er finansieret af det samfundsvidenskabelige fakultet og udføres af lektor Anna Ilsøe og lektor Trine P. Larsen fra FAOS. Forskerne samarbejder med HK, 3F og IT-virksomheden EVOPLEXUS.

Læs mere i kronikken Forskere: Regeringens hjælpepakker afslører huller i det sociale sikkerhedsnet af Trine P. Larsen og Anna Ilsøe, bragt i Altinget.