28. marts 2023

Dansk børnepasning er en succes på flere fronter

Ny artikel

Dansk børnepasningspolitik har været en succes på flere fronter, når der sammenlignes med øvrige lande. Det viser en analyse af Trine P. Larsen og Caroline de la Porte. Analysen indgår i en ny komparativ antologi om policy succeser, erfaringer og udfordringer i de nordiske lande, udgivet af Oxford University Press.

Foto: Colourbox
Dansk børnepasning som en succes, når der sammenlignes med andre europæiske lande.

I kapitlet undersøger Trine P. Larsen og Caroline de la Porte udviklingen i dansk børnepasning fra introduktionen af den første pasningsgaranti i 1976 og frem til i dag. De finder, at dansk børnepasning har været en policy succes på flere fronter. Danmark var en pioner, når det kommer til udbygningen af daginstitutioner for de helt små og fokus på høj kvalitet, læring og udvikling. Ikke bare i Europa, men også i Norden. De politiske tiltag er ofte blevet vedtaget med bred politisk opbakning på tværs af partiskel, og danske forældre og borgere har i vid udstrækning bakket op om udviklingen af et veludbygget daginstitutionssystem. Set i et historisk perspektiv har det danske system vist sin robusthed, om end der også har været udfordringer, ikke mindst som følge af økonomiske besparelser og nedskæringer, der særligt de senere år har sat systemet under pres og stillet nye krav til kvaliteten i form af bedre normeringer, mere uddannet personale og øgede ressourcer. Ikke desto mindre fremstår dansk børnepasning som en succes, når der sammenlignes med andre europæiske lande og på tværs af Atlanten.

Læs hele kapitlet ‘Early Childhood Education and Care in Denmark: A Social Investment Success’ af Trine P. Larsen og Caroline de la Porte. Publiceret i bogen ‘Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges’, Oxford University Press.

Emner