12. juni 2019

Dansk produktion flytter hjem igen

Robotter og automatisering har givet nye muligheder for at trække produktionen hjem og bliver af virksomheder nævnt som en af de væsentligste årsager til reshoring. Foto Colourbox.

Stadig flere danske virksomheder trækker deres produktion hjem fra udlandet og ligger i førerfeltet i Europa, når det gælder ’reshoring’. Det viser en ny undersøgelse fra Eurofound, der har set nærmere på ’reshoring’ af produktion i Europa mellem 2015-2018.

I slutningen af 1990’erne og op gennem starten af 00’erne flyttede mange europæiske virksomheder hele af eller dele af deres produktion til lande med lavere lønomkostninger – særligt Kina. Nu trækker stadigt flere virksomheder deres produktion hjem igen. Tendensen med reshoring begyndte allerede i slutningen af 00’erne, men særligt siden 2015 har fænomenet oplevet en kraftig vækst. Det viser en rapport fra Eurofound, der i samarbejde med en række italienske universiteter har undersøgt og analyseret europæiske reshoring cases fra 2015-2018.

Undersøgelsen viser, at reshoring for alvor tog fart i 2016-17, hvor især franske, italienske og engelske virksomheder i stigende grad flyttede produktion hjem fra udlandet. I løbet af 2017 begyndte flere og flere nordiske virksomheder også at flytte deres produktion, og i 2018 var Danmark et af de europæiske lande med flest tilfælde af reshoring.

Reshoring skaber arbejdspladser i hjemlandet

To af de fremhævede danske cases i rapporten er Premier Is og Welltech. Premier Is valgte i forbindelse med opkøbet af konkurrenten Hjem Is i 2017 at samle hele deres produktion i Danmark, hvor den tidligere lå spredt rundt i seks forskellige europæiske lande. Dels af miljø- og klimahensyn og dels for at sikre fødevarekvalitet og sikkerhed. Beslutningen om at flytte produktionen til Danmark medførte en udvidelse af medarbejderstaben på 20 procent på Premier Is’ fabrik i Thisted.

”Da man outsourcede for 20 år siden, var det i høj grad en simpel analyse af, at lønnen for ufaglært arbejde i Kina eller Polen var markant mindre end i Danmark. Men hvad man ikke indså var, at en dansk ufaglært arbejder har en række kompetencer og en selvstændighed, som man ikke ser i mange andre lande. Det betød, at udgifterne forbundet med kontrol – fx mellemledere – ofte eskalerede ved outsourcing, ligesom det var svært at opnå og fastholde det samme kvalitetsniveau som på de danske virksomheder,” siger Steen E. Navrbjerg, lektor på FAOS.

Welltec udvikler teknologiske løsninger til olie- og gas sektoren, og har tidligere outsourcet hovedparten af sin produktionen til udlandet på grund af høje produktionsomkostninger i Danmark. I 2018 investerede virksomheden massivt i robotter og automatisering på sin danske fabrik, hvilket reducerede behovet for arbejdskraft. Som konsekvens heraf har virksomheden hjemtaget en del af produktionen, der tidligere var placeret i Polen.

”Automatisering har givet nye muligheder for at trække produktionen hjem, og virksomhederne får på den måde bedre kontrol med både kvalitet og den øvrige logistik. Det giver samlet betydelig kontrol over flere led i værdikæden samt produktkvaliteten og styrker dermed virksomhedens position på markedet,” siger Steen E. Navrbjerg, lektor på FAOS.

Læs hele briefet 'Dansk produktion flytter hjem igen' af Mikkel Krogh og Søren Kaj Andersen.