26. januar 2010

De nordiske landes konkurrencedygtighed - fra flexicurity til mobication

Forskningsnotat af Søren Kaj Andersen, FAOS & Ove Kaj Pedersen, International Center for Business and Politics, CBS

'Mobication' (mobility + education) tager udgangspunkt i, at Danmark i en række internationale benchmarks scorer endog meget højt vedrørende effektiv arbejdsmarkedsregulering og kvalitet i uddannelser inklusive efteruddannelse. Tesen er følgelig, at skal Danmarks konkurrenceevne fastholdes og udvikles, så er høj mobilitet på arbejdsmarkedet i tæt samspil med et effektivt og fleksibelt uddannelsessystem en forudsætning. På denne baggrund udfoldes en række udfordringer til reguleringen af uddannelses- og beskæftigelsesområderne. Mobication bygger videre på flexicurity, men med et ændret fokus. Hvor den danske flexicurity-model beskæftiger sig med, hvad der sker, når man ryger ud i arbejdsløshed (ud af arbejdsmarkedet), så beskæftiger mobication sig med, hvad der sker af (op)kvalificering, når man er - eller er på vej ind - på arbejdsmarkedet.

Download hele forskningsnotatet (pdf)