2. maj 2018

Decentraliserede forhandlinger i Danmark og Australien: Frivillighed versus lovregulering

Både det danske og det australske system for arbejdsmarkedsrelationer har på trods af betydelige forskelle i historiske udgangspunkter og forløb, der afspejler forskellige politiske økonomier, de seneste årtier oplevet en udvikling fra centraliserede til et mere decentraliserede systemer. Der er imidlertid vigtige forskelle i måden og omfanget af ændringer i de to lande. I det australske system er der blevet lagt større vægt på en lovgivningsmæssig tilgang til arbejdsmarkedsregulering og håndhævelse af ansættelseskontrakter, end i det danske. Det danske system har bevaret en stor del af sin frivillige forhandlingstilgang mellem arbejdsmarkedets parter, og et kompliceret samspil mellem kollektive overenskomster og lovgivninger, samt EU-direktiver. Artiklen undersøger, i hvilken grad ændringerne i hvert land er eksempler på ”path dependency”, i det omfang de er produkter af landets historiske udgangspunkt.

Læs hele artiklen "Decentralised Bargaining in Denmark and Australia: Voluntarism versus Legal Regulation"