5. marts 2019

Den Danske Model – erosion eller stabilitet?

Gruppearbejde er en fast bestanddel af sommerkurset, og deltagere fra fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og offentlige institutioner får i løbet af kurset større indsigt i hinandens synspunkter. Her gruppediskussion fra kurset i 2018. Foto: Mikkel Krogh

FAOS afholder i august et nyt og opdateret sommerkursus om Den Danske Model. Kurset er målrettet repræsentanter og medarbejdere fra arbejdsgiverorganisationer, offentlige institutioner og fagforeninger. Gennem oplæg fra forskere, eksterne eksperter og praktikere får deltagerne bud på, hvilke udfordringer det danske arbejdsmarkedssystem står overfor nu og i de kommende år.

På kurset kommer vi helt ind i den danske models maskin­rum gennem behandlingen af en række konkrete cases: Hvordan forbereder og gennemfører arbejdsmarkedets parter overens­komstforhandlingerne i det private og det offentlige? Hvordan presser EU-lovgivning aftalemodellen? Hvad betyder den stigende tilstedeværelse af multinatio­nale virksomheder og udenlandsk arbejdskraft for overenskomsterne? Betyder fremkomsten af digitale arbejdsplatforme, at vi skal nytænke hele overenskomstsystemet?

Kurset består primært af case-baseret undervisning med udgangs­punkt i aktuel forskning samt oplæg og diskussion med eksterne nøglepersoner, der arbejder med reguleringen af det danske arbejdsmarked og overenskomstsystemet. Deltagerne bliver i stand til at analysere deres eget og andres arbejde i den danske model fra nye vinkler.

Under kurset får du mulighed for at netværke med personer, som du måske ikke møder i dit sædvanlige netværk. Der er således aktører fra både den private og den offentlige sektor på kurset, herunder repræsentanter fra både arbejdsgivere og fagforeninger. Kurset giver dig dermed en oplagt mulighed for at styrke dit faglige netværk.

FAKTA
Kurset Den danske model – erosion eller stabilitet? bliver afholdt 19.-23. august 2019. Kurset er skræddersyet til ansatte i fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, ministerier og styrelser eller andre fagprofessionelle med praktisk erfaring fra arbejdsmarkedsområdet. Undervisningen veksler mellem forelæsning, gruppearbejde og diskussion. Kursusledere er lektor Steen E. Navrbjerg og lektor Jens Arnholtz, der i samarbejde med øvrige FAOS-forskere og eksperter udefra står for undervisningen.

Læs mere om kurset og tilmelding