5. april 2013

Den politisk styrede offentlige aftalemodel

Analyse af Jesper Due og Jørgen Steen Madsen

Aftalemodellen i den offentlige sektor adskiller sig fra det private arbejdsmarked ved i sidste instans at være politisk styret. Derfor er muligheden for politisk indblanding en del af systemet. Det stiller særlige krav til timing og tilbageholdenhed.

Viljen til kompromis har dog ikke været særlig synlig under OK 2013. Arbejdsgiverne har ultimativt fremført et konfliktudløsende krav, som fik gymnasielærerne til nødtvungent at acceptere et nyt system, og som har ført til lockoutvarsler fra henholdsvis Finansministeriet og KL mod de øvrige lærergrupper, som hidtil har nægtet helt at opgive deres særlige arbejdstidsregler.

Men er det et brud på den danske model? Det er ganske vist en afvigelse fra den sædvanlige forligsvilje, men den danske model er et konfliktløsningssystem. Parterne accepterer deres potentielt konfliktende interesser, og det indebærer i undtagelsestilfælde anvendelsen af strejke eller lockout. Set i det perspektiv er den truende lockout netop et resultat af modellens grundlæggende logik.

Overenskomstforhandlinger er når alt kommer til alt også et spørgsmål om magt, og i den nuværende krisesituation er lønmodtagersiden svækket. Derfor kan arbejdsgiverne benytte deres overtag til at få gennemført reformer, som det ellers ikke ville være muligt at realisere. En vis tilbageholdenhed anses dog som regel at være fornuftig, fordi overenskomstforhandlinger er en fortløbende proces, og der kommer mange efterfølgende runder, hvor der kan siges ’tak for sidst’.

Analysen bringes i næste nummer af FAOS information, der udkommer på torsdag. Allerede nu kan du downloade artiklen i sin fulde længde via linket.

Læs hele artiklen (pdf)